Det uforutsigbare og skjøre i mellommenneskelige relasjoner. Den dynamiske tilværelsen vi lever i, impliserer for meg uventede forandringer og utrygghet. Det er ingen måte jeg kan garantere for at det forholdet jeg har til menneskene rundt meg vil vedvare.